Reisgids voor starters en startups in Twente

Privacyverklaring

Startup Twente verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Startup Twente verwerkt in het kader het door ee nlogin afgeschermde beheer gedeelte .

Op deze pagina

Bescherming van uw persoonsgegevens
Gebruik van persoonsgegevens door Startup Twente
Plichten en verantwoordelijkheden van Startup Twente
Bewaartermijn
Verstrekking aan andere organisaties
Uw rechten
Inzagerecht
Gebruik van het platform
Meer informatie
Contact
Wijziging Privacyverklaring
Cookie verklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

Startup Twente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Startup Twente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming en overeenkomst.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Startup Twente u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door Startup Twente

Startup Twente gebruikt persoonsgegevens van gebruikers die rechten hebben om een uitsluitend voor die gebruiker toegankelijk beheer gedeelte van de site te ontsluiten, en om met die gebruikers over dit deel contact te kunnen onderhouden.

Plichten en verantwoordelijkheden van Startup Twente

Startup Twente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet Startup Twente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt Startup Twente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn

Startup Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede toegang tot en werking van de applicatie.

Verstrekking aan andere organisaties

Startup Twente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als Startup Twente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie

  U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.

 • Recht op inzage

  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij ons.

 • Recht op rectificatie

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.

 • Recht om vergeten te worden

  Wanneer u toestemming geeft aan Startup Twente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.

 • Recht op het overdragen van uw gegevens

  U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Startup Twente. Startup Twente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@startuptwente.nl.

Gebruik van het platform

www.startuptwente.nl kan linken naar websites van anderen. Startup Twente is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met met Startup Twente via privacy@startuptwente.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door Startup Twente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.startuptwente.nl gepubliceerd zijn.

Cookieverklaring

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Hoe werken cookies?

We kennen drie typen cookies:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Bijvoorbeeld om een formulier in te kunnen vullen. Als hier geen cookies worden gebruikt, zou u voor elke stap in het formulier opnieuw moeten inloggen.

 • Analytische cookies

  Deze cookies laten zien hoe u de website gebruikt. Wij weten dan welke delen van de website interessant zijn en welke niet, of de website goed werkt en hoe we de website kunnen verbeteren.

 • Cookies van websites van derden

  Bij onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan bijvoorbeeld om handige extra's: zoals een Google-plattegrond met interactieve functies of een video met extra informatie over een bepaald onderwerp.

Gebruikte cookies

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die binnen deze site in gebruik zijn.

XSRF-TOKEN

Dit cookie is nodig om te kunnen garanderen dat content niet door derden gemanipuleerd kan worden.

laravel_session

Dit cookie wordt gebruikt bij het authenticeren bij formulieren waarvoor ingelogd moet worden.

SUT_*

Dit cookie wordt gebruikt om de privacystatus van de site bij te houden.

Google Analytics

Wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Lees ook de privacyvoorwaarden van Google voor meer informatie.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan Startup Twente zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken.

Sociale netwerken: deel deze pagina

De sociale media knoppen maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies verwijderen via de instelling van uw browser. Ook kunt u via de instelling van uw browser de plaatsing van cookies helemaal of ten dele uitsluiten. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.